2000-12-16 11:27:02# 126. lþ.#F 51.#9. fundur. Tryggingagjald., til 11:27:47| A gert 18 8:18
[prenta uppsett í dálka] 51. fundur, 126. lþ.

Tryggingagjald, frh. 2. umr.

Stjfrv., 350. mál (fæðingarorlof). --- Þskj. 504, nál. 579.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:27]

1. gr. samþ. með 47 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 48 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 48 shlj. atkv.