Útbýting 126. þingi, 52. fundi 2000-12-16 17:09:55, gert 18 10:3

Tollalög, 333. mál, rökst. dagskrá ÖJ o.fl., þskj. 611.