Dagskrá 126. þingi, 28. fundi, boðaður 2000-11-21 13:30, gert 22 8:7
[<-][->]

28. fundur

---------

Dagskrá

Alþingis þriðjudaginn 21. nóv. 2000

kl. 1.30 miðdegis.

---------

 1. Tekjuskattur og eignarskattur, stjfrv., 197. mál, þskj. 207. --- Frh. 1. umr. (Atkvgr.)
 2. Tekjuskattur og eignarskattur, frv., 27. mál, þskj. 27. --- Frh. 1. umr. (Atkvgr.)
 3. Tekjuskattur og eignarskattur, stjfrv., 264. mál, þskj. 292. --- Frh. 1. umr.
 4. Jöfnun flutningskostnaðar á sementi, stjfrv., 214. mál, þskj. 225. --- 1. umr.
 5. Verðbréfaviðskipti, stjfrv., 233. mál, þskj. 251. --- 1. umr.
 6. Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, stjfrv., 232. mál, þskj. 250. --- 1. umr.
 7. Ábyrgðarmenn, frv., 160. mál, þskj. 162. --- 1. umr.
 8. Félagsþjónusta sveitarfélaga, stjfrv., 242. mál, þskj. 267. --- 1. umr.
 9. Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, stjfrv., 241. mál, þskj. 266. --- 1. umr.
 10. Vinnumarkaðsaðgerðir, stjfrv., 240. mál, þskj. 265. --- 1. umr.
 11. Lækningatæki, stjfrv., 254. mál, þskj. 281. --- 1. umr.
 12. Réttindi sjúklinga, frv., 170. mál, þskj. 173. --- 1. umr.
 13. Stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum, stjfrv., 215. mál, þskj. 226. --- 1. umr.
 14. Könnun á áhrifum fiskmarkaða, þáltill., 243. mál, þskj. 268. --- Fyrri umr.
 15. Þjóðminjalög, stjfrv., 223. mál, þskj. 237. --- 1. umr.
 16. Safnalög, stjfrv., 224. mál, þskj. 238. --- 1. umr.
 17. Húsafriðun, stjfrv., 225. mál, þskj. 239. --- 1. umr.
 18. Menningarverðmæti, stjfrv., 226. mál, þskj. 240. --- 1. umr.
 19. Tólf ára samfellt grunnnám, þáltill., 166. mál, þskj. 168. --- Fyrri umr.