Dagskrá 126. þingi, 51. fundi, boðaður 2000-12-16 10:00, gert 18 8:18
[<-][->]

51. fundur

---------

Dagskrá

Alþingis laugardaginn 16. des. 2000

kl. 10 árdegis.

---------

 1. Útlendingar, stjfrv., 344. mál, þskj. 454. --- Frh. 1. umr. (Atkvgr.)
 2. Ráðstafanir í ríkisfjármálum 2001, stjfrv., 310. mál, þskj. 370, nál. 564 og 577. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 3. Innflutningur dýra, stjfrv., 154. mál, þskj. 571. --- 3. umr.
 4. Skipulags- og byggingarlög, stjfrv., 190. mál, þskj. 572. --- 3. umr.
 5. Atvinnuleysistryggingar, stjfrv., 347. mál, þskj. 575. --- 3. umr.
 6. Jöfnun flutningskostnaðar á sementi, stjfrv., 214. mál, þskj. 576. --- 3. umr.
 7. Útflutningsráð Íslands, stjfrv., 324. mál, þskj. 409. --- 3. umr.
 8. Staðgreiðsla opinberra gjalda, stjfrv., 343. mál, þskj. 453, nál. 578. --- 2. umr.
 9. Tryggingagjald, stjfrv., 350. mál, þskj. 504, nál. 579. --- 2. umr.
 10. Fjáröflun til vegagerðar, stjfrv., 283. mál, þskj. 311, nál. 584. --- 2. umr.
 11. Verðbréfaviðskipti, stjfrv., 233. mál, þskj. 251, nál. 581 og 586, brtt. 582. --- 2. umr.
 12. Verðbréfaviðskipti, rafræn eignarskráning verðbréfa og hlutafélög, frv., 368. mál, þskj. 583. --- 1. umr. Ef leyft verður.
 13. Umgengni um nytjastofna sjávar, frv., 366. mál, þskj. 570. --- 1. umr. Ef leyft verður.

 • Liðir utan dagskrár (B-mál):
 1. Afbrigði um dagskrármál.
 2. Afbrigði um dagskrármál.