Fundargerð 126. þingi, 28. fundi, boðaður 2000-11-21 13:30, stóð 13:30:01 til 00:29:40 gert 22 8:7
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

28. FUNDUR

þriðjudaginn 21. nóv.,

kl. 1.30 miðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Tekjuskattur og eignarskattur, frh. 1. umr.

Stjfrv., 197. mál (barnabætur). --- Þskj. 207.

[13:32]


Tekjuskattur og eignarskattur, frh. 1. umr.

Frv. SvanJ o.fl., 27. mál (söluhagnaður hlutabréfa). --- Þskj. 27.

[13:33]


Jöfnun flutningskostnaðar á sementi, 1. umr.

Stjfrv., 214. mál (stjórnarmenn o.fl.). --- Þskj. 225.

[13:33]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Verðbréfaviðskipti, 1. umr.

Stjfrv., 233. mál (útboð og innherjaviðskipti). --- Þskj. 251.

[14:16]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, 1. umr.

Stjfrv., 232. mál (álagningarstofnar). --- Þskj. 250.

[15:58]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Ábyrgðarmenn, 1. umr.

Frv. LB o.fl., 160. mál. --- Þskj. 162.

[16:26]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Tekjuskattur og eignarskattur, frh. 1. umr.

Stjfrv., 264. mál (söluhagnaður hlutabréfa o.fl.). --- Þskj. 292.

[17:51]

[19:18]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[Fundarhlé. --- 20:19]


Félagsþjónusta sveitarfélaga, 1. umr.

Stjfrv., 242. mál (heildarlög). --- Þskj. 267.

[20:30]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum, 1. umr.

Stjfrv., 215. mál (gildistími). --- Þskj. 226.

[23:30]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Lækningatæki, 1. umr.

Stjfrv., 254. mál. --- Þskj. 281.

[00:05]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Réttindi sjúklinga, 1. umr.

Frv. ÁRJ o.fl., 170. mál (biðtími). --- Þskj. 173.

[00:12]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Út af dagskrá voru tekin 9.--10. og 14.--19. mál.

Fundi slitið kl. 00:29.

---------------