Fundargerð 126. þingi, 35. fundi, boðaður 2000-11-29 23:59, stóð 15:06:20 til 15:21:17 gert 29 16:38
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

35. FUNDUR

miðvikudaginn 29. nóv.,

að loknum 34. fundi.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Tekjustofnar sveitarfélaga, frh. 2. umr.

Stjfrv., 199. mál (útsvar, fasteignaskattur o.fl.). --- Þskj. 209, nál. 355, 363 og 364, brtt. 356.

[15:07]


Vatnsveitur sveitarfélaga, frh. 2. umr.

Stjfrv., 200. mál (vatnsgjald). --- Þskj. 210, nál. 357 og 362.

[15:17]


Veiðieftirlitsgjald, frh. 2. umr.

Stjfrv., 216. mál (fjárhæðir). --- Þskj. 227, nál. 351.

[15:19]

Fundi slitið kl. 15:21.

---------------