Fundargerð 126. þingi, 37. fundi, boðaður 2000-11-30 10:30, stóð 10:30:21 til 02:59:52 gert 1 9:5
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

37. FUNDUR

fimmtudaginn 30. nóv.,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[10:31]

Útbýting þingskjala:


Fjárlög 2001, 2. umr.

Stjfrv., 1. mál. --- Þskj. 1, nál. 374, brtt. 375 og 389.

[10:31]

[12:32]

Útbýting þingskjala:

[Fundarhlé. --- 12:33]

[13:05]

[14:02]

Útbýting þingskjala:

[16:52]

Útbýting þingskjala:

[Fundarhlé. --- 18:59]

[20:00]

Útbýting þingskjala:

[20:00]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Fundi slitið kl. 02:59.

---------------