Fundargerð 126. þingi, 47. fundi, boðaður 2000-12-13 10:30, stóð 10:30:01 til 14:58:59 gert 13 17:17
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

47. FUNDUR

miðvikudaginn 13. des.,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[10:33]

Útbýting þingskjala:


Matvæli, frh. 2. umr.

Stjfrv., 74. mál (eftirlit, gjaldskrá o.fl.). --- Þskj. 74, nál. 432.

[10:34]


Tekjuskattur og eignarskattur, frh. 3. umr.

Stjfrv., 196. mál (skatthlutfall). --- Þskj. 206, brtt. 513.

[10:36]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 525).


Stjórn veiða úr norsk-íslenska síldarstofninum, frh. 2. umr.

Stjfrv., 215. mál (gildistími). --- Þskj. 226, nál. 445, 446 og 471.

[10:40]


Námsmatsstofnun, frh. 2. umr.

Stjfrv., 176. mál (heildarlög). --- Þskj. 183, nál. 451, brtt. 452.

[10:41]


Póst- og fjarskiptastofnun, frh. 2. umr.

Stjfrv., 194. mál (GSM-leyfi). --- Þskj. 204, nál. 390 og 455, brtt. 391.

[10:45]


Neytendalán, frh. 2. umr.

Stjfrv., 90. mál (upplýsingaskylda seljenda). --- Þskj. 90, nál. 490, brtt. 491.

[10:46]


Ríkisábyrgðir, frh. 2. umr.

Stjfrv., 165. mál (EES-reglur). --- Þskj. 167, nál. 424.

[10:49]


Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, frh. 2. umr.

Stjfrv., 232. mál (álagningarstofnar). --- Þskj. 250, nál. 492.

[10:50]


Tekjuskattur og eignarskattur, frh. 2. umr.

Stjfrv., 197. mál (barnabætur). --- Þskj. 207, nál. 493, brtt. 498.

[10:50]


Dómtúlkar og skjalaþýðendur, 3. umr.

Stjfrv., 80. mál (heildarlög). --- Þskj. 517.

Enginn tók til máls.

[10:54]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 530).


Norðurlandasamningar um alþjóðleg einkamálaréttarákvæði, 3. umr.

Stjfrv., 81. mál (framfærsluskylda með maka, barni eða móður barns o.fl.). --- Þskj. 81.

Enginn tók til máls.

[10:54]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 531).


Afbrigði um dagskrármál.

[10:55]


Atvinnuleysistryggingar, 1. umr.

Stjfrv., 347. mál (fræðslusjóðir). --- Þskj. 495.

[10:57]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Landmælingar og kortagerð, 2. umr.

Stjfrv., 75. mál (stjórn og verkefni Landmælinga Íslands). --- Þskj. 75, nál. 499 og 503.

[12:21]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[Fundarhlé. --- 13:03]


Tryggingagjald, 1. umr.

Stjfrv., 350. mál (fæðingarorlof). --- Þskj. 504.

[13:32]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Lokafjárlög 1998, frh. 1. umr.

Stjfrv., 260. mál. --- Þskj. 287.

[13:41]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Staðgreiðsla opinberra gjalda, 1. umr.

Stjfrv., 343. mál (reiknað endurgjald). --- Þskj. 453.

[14:00]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Umgengni um nytjastofna sjávar, 2. umr.

Stjfrv., 119. mál (brottkast). --- Þskj. 119, nál. 514.

[14:02]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi, 2. umr.

Stjfrv., 320. mál (skilyrði endurgreiðslu). --- Þskj. 402, nál. 507 og 508.

[14:21]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Málefni aldraðra, 2. umr.

Stjfrv., 317. mál (Framkvæmdasjóður aldraðra). --- Þskj. 392, nál. 500 og 522, brtt. 523.

[14:31]

[Fundarhlé. --- 14:46]

[14:51]


Landmælingar og kortagerð, frh. 2. umr.

Stjfrv., 75. mál (stjórn og verkefni Landmælinga Íslands). --- Þskj. 75, nál. 499 og 503.

[14:54]


Umgengni um nytjastofna sjávar, frh. 2. umr.

Stjfrv., 119. mál (brottkast). --- Þskj. 119, nál. 514.

[14:54]


Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi, frh. 2. umr.

Stjfrv., 320. mál (skilyrði endurgreiðslu). --- Þskj. 402, nál. 507 og 508.

[14:56]


Lokafjárlög 1998, frh. 1. umr.

Stjfrv., 260. mál. --- Þskj. 287.

[14:57]


Staðgreiðsla opinberra gjalda, frh. 1. umr.

Stjfrv., 343. mál (reiknað endurgjald). --- Þskj. 453.

[14:57]


Atvinnuleysistryggingar, frh. 1. umr.

Stjfrv., 347. mál (fræðslusjóðir). --- Þskj. 495.

[14:57]


Tryggingagjald, frh. 1. umr.

Stjfrv., 350. mál (fæðingarorlof). --- Þskj. 504.

[14:58]

Út af dagskrá voru tekin 13. og 19.--21. mál.

Fundi slitið kl. 14:58.

---------------