Fundargerð 126. þingi, 78. fundi, boðaður 2001-02-28 13:30, stóð 13:30:02 til 14:06:37 gert 1 8:10
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

78. FUNDUR

miðvikudaginn 28. febr.,

kl. 1.30 miðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[13:32]

Útbýting þingskjala:


Athugasemdir um störf þingsins.

Umfjöllun menntmn. um túlkun 53. gr. grunnskólalaga.

[13:32]

Málshefjandi var Bryndís Hlöðversdóttir.


Um fundarstjórn.

Ummæli forseta.

[13:58]

Málshefjandi var Steingrímur J. Sigfússon.


Framkvæmd Rómarsamþykktar um Alþjóðlega sakamáladómstólinn, frh. 1. umr.

Stjfrv., 391. mál. --- Þskj. 641.

[13:59]


Hjúskaparlög, frh. 1. umr.

Stjfrv., 410. mál (könnun hjónavígsluskilyrða). --- Þskj. 665.

[14:00]


Framsal sakamanna, frh. 1. umr.

Stjfrv., 453. mál (Schengen-samstarfið). --- Þskj. 724.

[14:00]


Rannsóknir í þágu atvinnuveganna, frh. 1. umr.

Stjfrv., 414. mál (aðild RALA að hlutafélögum). --- Þskj. 674.

[14:01]


Stjórnarskipunarlög, frh. 1. umr.

Frv. JóhS o.fl., 133. mál (þjóðaratkvæðagreiðslur). --- Þskj. 133.

[14:01]


Þingsköp Alþingis, frh. 1. umr.

Frv. GÁS o.fl., 147. mál (upplýsingar um hlutafélög). --- Þskj. 147.

[14:02]


Hlutafélög, frh. 1. umr.

Frv. GÁS o.fl., 148. mál (réttur alþingismanna til upplýsinga). --- Þskj. 148.

[14:02]

Atkvæðagreiðslu frestað.


Kristnihátíðarsjóður, 3. umr.

Frv. SAÞ o.fl., 376. mál. --- Þskj. 595.

Enginn tók til máls.

[14:05]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 798).

Fundi slitið kl. 14:06.

---------------