Fundargerð 126. þingi, 100. fundi, boðaður 2001-03-28 13:30, stóð 13:30:01 til 13:34:27 gert 28 16:12
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

100. FUNDUR

miðvikudaginn 28. mars,

kl. 1.30 miðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[13:31]

Útbýting þingskjala:


Barnaverndarlög, frh. 1. umr.

Stjfrv., 572. mál (heildarlög). --- Þskj. 884.

[13:32]


Útsendir starfsmenn, frh. 1. umr.

Stjfrv., 573. mál (EES-reglur). --- Þskj. 885.

[13:32]


Viðskiptabankar og sparisjóðir, frh. 1. umr.

Stjfrv., 567. mál (breyting sparisjóðs í hlutafélag). --- Þskj. 873.

[13:33]


Kísilgúrverksmiðja við Mývatn, 3. umr.

Stjfrv., 510. mál (sala á eignarhlut ríkisins). --- Þskj. 800.

Enginn tók til máls.

[13:33]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 973).

Fundi slitið kl. 13:34.

---------------