Fundargerð 126. þingi, 122. fundi, boðaður 2001-05-14 10:00, stóð 10:00:19 til 02:01:16 gert 15 8:5
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

122. FUNDUR

mánudaginn 14. maí,

kl. 10 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[10:01]

Útbýting þingskjala:


Athugasemdir um störf þingsins.

Vinnubrögð við fundarboð.

[10:01]

Málshefjandi var Guðjón A. Kristjánsson.


Afbrigði um dagskrármál.

[10:21]


Kjaramál fiskimanna og fleira, 1. umr.

Stjfrv., 737. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 1307.

[10:24]

[Fundarhlé. --- 12:52]

[13:30]

[14:05]

Útbýting þingskjala:

[Fundarhlé. --- 17:03]

[18:02]

Útbýting þingskjala:

[18:03]

[Fundarhlé. --- 19:31]

[19:59]

[20:26]

Útbýting þingskjala:

[22:23]

Útbýting þingskjala:

[22:23]

[Fundarhlé. --- 22:26]

[02:00]

Útbýting þingskjals:

Út af dagskrá voru tekin 2.--25. mál.

Fundi slitið kl. 02:01.

---------------