Ferill 531. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


126. löggjafarþing 2000–2001.
Þskj. 827  —  531. mál.
Fyrirspurntil iðnaðarráðherra um tekjur og útgjöld Löggildingarstofu.

Frá Ögmundi Jónassyni og Gísla S. Einarssyni.     1.      Hverjar eru heildartekjur Löggildingarstofu og hvernig skiptast þær samkvæmt eftirfarandi:
                  a.      tekjur af rafveitueftirlitsgjaldi samkvæmt reglugerð um raforkuvirki, þ.e. gjaldi af orkusölu sem innheimt er til rafmagnseftirlits,
                  b.      tekjur af markaðseftirliti með:
                      1.      rafföngum og rafmagnstækjum,
                      2.      leikföngum og fleiru,
                  c.      tekjur mælifræðideildar; tekjur af kvörðunum og löggildingum mælitækja,
                  d.      tekjur faggildingasviðs,
                  e.      aðrar tekjur, ef einhverjar eru, af hverju og hve miklar?
     2.      Hvernig skiptast útgjöld Löggildingarstofu:
                  a.      til rafmagnseftirlits, greiðslur til skoðunarstofa vegna verkefna á vegum Löggildingarstofu,
                  b.      til markaðseftirlits raffanga,
                  c.      vegna markaðseftirlits leikfanga o.fl.,
                  d.      vegna mælifræðideildar,
                  e.      vegna faggildinga,
                  f.      vegna rekstrar yfirstjórnar og skrifstofuhalds?
     3.      Hversu mikið af tekjum Löggildingarstofu verður eftir í ríkissjóði?


Skriflegt svar óskast.