2002-01-30 13:40:06# 127. lþ.#F 63.#6. fundur. Heildarstefna um uppbyggingu og rekstur meðferðarstofnana., til 13:40:34| A gert 5 9:52
[prenta uppsett í dálka] 63. fundur, 127. lþ.

Heildarstefna um uppbyggingu og rekstur meðferðarstofnana, frh. fyrri umr.

Þáltill. EKG o.fl., 233. mál. --- Þskj. 260.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:40]

Till. vísað til síðari umr. með 47 shlj. atkv.

Till. vísað til heilbr.- og trn. án atkvgr.