2002-01-30 13:42:02# 127. lþ.#F 63.#10. fundur. Skyldutrygging lífeyrisréttinda., til 13:42:28| A gert 5 9:52
[prenta uppsett í dálka] 63. fundur, 127. lþ.

Skyldutrygging lífeyrisréttinda, frh. 1. umr.

Frv. ÁRÁ o.fl., 361. mál (fjárfesting í sparisjóðum). --- Þskj. 518.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:42]

Frv. vísað til 2. umr. með 41 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.