2002-02-13 13:34:01# 127. lþ.#F 76.#3. fundur. Rafeyrisfyrirtæki., til 13:34:21| A gert 13 13:48
[prenta uppsett í dálka] 76. fundur, 127. lþ.

Rafeyrisfyrirtæki, frh. 1. umr.

Stjfrv., 454. mál (EES-reglur). --- Þskj. 724.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:34]

Frv. vísað til 2. umr. með 34 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.