2002-02-13 13:35:54# 127. lþ.#F 76.#7. fundur. Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri., til 13:36:05| A gert 13 13:48
[prenta uppsett í dálka] 76. fundur, 127. lþ.

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri, frh. 1. umr.

Frv. SvanJ o.fl., 112. mál (fiskiðnaður). --- Þskj. 112.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:35]

Frv. vísað til 2. umr. með 36 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.