2002-02-13 13:36:58# 127. lþ.#F 76.#10. fundur. Flutningur verkefna frá stjórnsýslustofnunum til sýslumannsembætta á landsbyggðinni., til 13:37:24| A gert 13 13:48
[prenta uppsett í dálka] 76. fundur, 127. lþ.

Flutningur verkefna frá stjórnsýslustofnunum til sýslumannsembætta á landsbyggðinni, frh. fyrri umr.

Þáltill. GunnS o.fl., 488. mál. --- Þskj. 773.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:37]

Till. vísað til síðari umr. með 36 shlj. atkv.

Till. vísað til iðnn. án atkvgr.