2002-02-25 15:44:09# 127. lþ.#F 81.#10. fundur. Ferðaþjónusta á norðausturhorni Íslands., til 15:44:33| A gert 2 10:50
[prenta uppsett í dálka] 81. fundur, 127. lþ.

Ferðaþjónusta á norðausturhorni Íslands, frh. fyrri umr.

Þáltill. ÖS o.fl., 199. mál. --- Þskj. 213.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:44]

Till. vísað til síðari umr. með 52 shlj. atkv.

Till. vísað til samgn. án atkvgr.