2002-02-25 15:45:00# 127. lþ.#F 81.#12. fundur. Vatnsból sveitarfélaganna á Suðurnesjum., til 15:45:35| A gert 2 10:50
[prenta uppsett í dálka] 81. fundur, 127. lþ.

Vatnsból sveitarfélaganna á Suðurnesjum, frh. fyrri umr.

Þáltill. KPál og ÁRÁ, 235. mál. --- Þskj. 262.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:45]

Till. vísað til síðari umr. með 49 shlj. atkv.

Till. vísað til umhvn. án atkvgr.