Útbýting 127. þingi, 76. fundi 2002-02-13 13:32:48, gert 13 13:48

Samningar við lággjaldaflugfélög, 506. mál, þáltill. ÁSJ o.fl., þskj. 798.