2002-03-07 14:04:11# 127. lþ.#F 91.#7. fundur. Endurskoðendur., til 14:05:23| A gert 7 18:23
[prenta uppsett í dálka] 91. fundur, 127. lþ.

Endurskoðendur, frh. 2. umr.

Stjfrv., 370. mál (EES-reglur). --- Þskj. 566, nál. 870, brtt. 871.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:04]

Brtt. 871,1 samþ. með 38 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 40 shlj. atkv.

Brtt. 871,2 samþ. með 40 shlj. atkv.

2. gr., svo breytt, samþ. með 40 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 37 shlj. atkv.