2002-03-08 13:31:21# 127. lþ.#F 93.#1. fundur. Tollalög., til 13:31:50| A gert 25 18:0
[prenta uppsett í dálka] 93. fundur, 127. lþ.

Tollalög, frh. 1. umr.

Stjfrv., 576. mál (tollar á grænmeti). --- Þskj. 903.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:31]

Frv. vísað til 2. umr. með 37 shlj. atkv.

Frv. vísað til landbn. án atkvgr.