2002-03-12 13:55:42# 127. lþ.#F 95.#7. fundur. Samkeppnislög., til 13:56:07| A gert 3 19:37
[prenta uppsett í dálka] 95. fundur, 127. lþ.

Samkeppnislög, frh. 1. umr.

Stjfrv., 596. mál (EES-reglur, ríkisaðstoð). --- Þskj. 938.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:56]

Frv. vísað til 2. umr. með 50 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.