2002-03-12 13:56:52# 127. lþ.#F 95.#10. fundur. Verslunaratvinna., til 13:57:15| A gert 13 7:59
[prenta uppsett í dálka] 95. fundur, 127. lþ.

Verslunaratvinna, frh. 1. umr.

Stjfrv., 607. mál (fylgiréttargjald, bifreiðasölur). --- Þskj. 954.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:57]

Frv. vísað til 2. umr. með 51 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.