2002-04-05 10:33:58# 127. lþ.#F 111.#1. fundur. Kosningar til sveitarstjórna., til 11:19:53| F gert 6 8:44
[prenta uppsett í dálka] 111. fundur, 127. lþ.

Kosningar til sveitarstjórna, 2. umr.

Stjfrv., 550. mál (erlendir ríkisborgarar o.fl.). --- Þskj. 863, nál. 1010, 1014 og 1016, brtt. 1015 og 1017.

[10:34]

Frsm. meiri hluta félmn. (Arnbjörg Sveinsdóttir):


[10:35]

Frsm. 1. minni hluta félmn. (Guðrún Ögmundsdóttir):


[10:40]

Frsm. 2. minni hluta félmn. (Steingrímur J. Sigfússon):


[10:53]

Ásta R. Jóhannesdóttir:


[11:00]

Kristján Pálsson:


[11:05]

Ásta R. Jóhannesdóttir (andsvar):


[11:07]

Kristján Pálsson (andsvar):


[11:09]

Ásta R. Jóhannesdóttir (andsvar):


[11:11]

Kristján Pálsson (andsvar):


[11:12]

Frsm. meiri hluta félmn. (Arnbjörg Sveinsdóttir) (andsvar):


[11:14]

Kristján Pálsson (andsvar):


[11:16]

Kristinn H. Gunnarsson: