2002-04-08 16:08:34# 127. lþ.#F 114.#19. fundur. Rafræn viðskipti og önnur rafræn þjónusta., til 16:11:00| A gert 27 14:13
[prenta uppsett í dálka] 114. fundur, 127. lþ.

Rafræn viðskipti og önnur rafræn þjónusta, frh. 2. umr.

Stjfrv., 489. mál (EES-reglur). --- Þskj. 774, nál. 1064, brtt. 1065.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:08]

1. gr. samþ. með 52 shlj. atkv.

2.--5. gr. samþ. með 48 shlj. atkv.

Brtt. 1065,1 samþ. með 51 shlj. atkv.

6. gr., svo breytt, samþ. með 48 shlj. atkv.

7.--8. gr. samþ. með 50 shlj. atkv.

Brtt. 1065,2 samþ. með 51 shlj. atkv.

9. gr., svo breytt, samþ. með 52 shlj. atkv.

10.--22. gr. samþ. með 51 shlj. atkv.

Brtt. 1065,3 samþ. með 51 shlj. atkv.

23. gr., svo breytt, samþ. með 51 shlj. atkv.

24.--25. gr. samþ. með 51 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 51 shlj. atkv.