2002-04-08 16:11:45# 127. lþ.#F 114.#21. fundur. Tollalög., til 16:12:21| A gert 27 14:13
[prenta uppsett í dálka] 114. fundur, 127. lþ.

Tollalög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 576. mál (tollar á grænmeti). --- Þskj. 903, nál. 1022.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:11]

1. gr. samþ. með 49 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 51 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 50 shlj. atkv.