2002-04-08 16:15:28# 127. lþ.#F 114.#41. fundur. Framkvæmd meðlagsgreiðslna., til 16:15:50| A gert 27 14:13
[prenta uppsett í dálka] 114. fundur, 127. lþ.

Framkvæmd meðlagsgreiðslna, frh. 1. umr.

Frv. JóhS o.fl., 391. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 647.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:15]

Frv. vísað til 2. umr. með 52 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.