2002-04-10 10:50:48# 127. lþ.#F 116.#26. fundur. Fullvinnsla botnfiskafla um borð í veiðiskipum., til 10:51:17| A gert 11 8:9
[prenta uppsett í dálka] 116. fundur, 127. lþ.

Fullvinnsla botnfiskafla um borð í veiðiskipum, frh. 1. umr.

Frv. KPál og EOK, 579. mál (löndun fiskúrgangs). --- Þskj. 906.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:51]

Frv. vísað til 2. umr. með 53 shlj. atkv.

Frv. vísað til sjútvn. án atkvgr.