2002-04-20 14:15:38# 127. lþ.#F 124.#17. fundur. Almenn hegningarlög., til 14:16:41| A gert 22 9:17
[prenta uppsett í dálka] 124. fundur, 127. lþ.

Almenn hegningarlög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 678. mál (öryggi í siglingum, kjarnakleyf efni o.fl.). --- Þskj. 1094, nál. 1218.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:15]

Brtt. í nál. 1218 samþ. með 47 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 45 shlj. atkv.

2.--5. gr. samþ. með 46 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 46 shlj. atkv.