2002-04-27 10:11:06# 127. lþ.#F 131.#1. fundur. Fiskveiðar utan lögsögu Íslands., til 11:30:32| L gert 29 8:47
[prenta uppsett í dálka] 131. fundur, 127. lþ.

Fiskveiðar utan lögsögu Íslands, 3. umr.

Stjfrv., 670. mál (norsk-íslenski síldarstofninn). --- Þskj. 1086.

[10:11]

Frsm. 1. minni hluta sjútvn. (Guðjón A. Kristjánsson):


[10:43]

Jóhann Ársælsson:


[11:03]

Árni Steinar Jóhannsson:


[11:09]

Össur Skarphéðinsson: