2002-04-27 12:14:22# 127. lþ.#F 131.#16. fundur. Atvinnuréttindi útlendinga., til 12:28:04| F gert 29 8:4
[prenta uppsett í dálka] 131. fundur, 127. lþ.

Atvinnuréttindi útlendinga, 2. umr.

Stjfrv., 204. mál (heildarlög). --- Þskj. 229, nál. 1140, brtt. 1141, 1146 og 1150.

[12:15]

Frsm. félmn. (Arnbjörg Sveinsdóttir):


[12:19]

Össur Skarphéðinsson (andsvar):


[12:21]

Frsm. félmn. (Arnbjörg Sveinsdóttir) (andsvar):


[12:22]

Össur Skarphéðinsson (andsvar):


[12:24]

Frsm. félmn. (Arnbjörg Sveinsdóttir) (andsvar):


[12:25]

Útbýting þingskjals:

[12:25]

Félagsmálaráðherra (Páll Pétursson):