2002-04-29 16:29:10# 127. lþ.#F 132.#16. fundur. Steinullarverksmiðja., til 19:24:10| F gert 30 8:21
[prenta uppsett í dálka] 132. fundur, 127. lþ.

Steinullarverksmiðja, frh. 2. umr.

Stjfrv., 663. mál (sala á eignarhlut ríkisins). --- Þskj. 1073, nál. 1257 og 1261.

[16:29]

Frsm. minni hluta iðnn. (Árni Steinar Jóhannsson):


[16:40]

Jóhann Ársælsson (andsvar):


[16:42]

Frsm. minni hluta iðnn. (Árni Steinar Jóhannsson) (andsvar):


[16:45]

Jóhann Ársælsson (andsvar):


[16:47]

Frsm. minni hluta iðnn. (Árni Steinar Jóhannsson) (andsvar):


[16:49]

Kristinn H. Gunnarsson (andsvar):


[16:51]

Frsm. minni hluta iðnn. (Árni Steinar Jóhannsson) (andsvar):


[16:53]

Kristinn H. Gunnarsson (andsvar):


[16:55]

Frsm. minni hluta iðnn. (Árni Steinar Jóhannsson) (andsvar):


[16:57]

Útbýting þingskjala:

[16:58]

Steingrímur J. Sigfússon:


[17:53]

Kristinn H. Gunnarsson (andsvar):


[17:56]

Steingrímur J. Sigfússon (andsvar):


[17:58]

Kristinn H. Gunnarsson (andsvar):


[18:00]

Steingrímur J. Sigfússon (andsvar):


[18:02]

Fjármálaráðherra (Geir H. Haarde) (andsvar):


[18:05]

Steingrímur J. Sigfússon (andsvar):


[18:06]

Fjármálaráðherra (Geir H. Haarde) (andsvar):


[18:07]

Steingrímur J. Sigfússon (andsvar):


[18:09]

Jón Bjarnason:


[18:49]

Guðjón A. Kristjánsson:


[19:15]

Iðnaðarráðherra (Valgerður Sverrisdóttir) (andsvar):


[19:17]

Guðjón A. Kristjánsson (andsvar):


[19:19]

Iðnaðarráðherra (Valgerður Sverrisdóttir) (andsvar):


[19:21]

Guðjón A. Kristjánsson (andsvar):