2002-04-30 12:27:39# 127. lþ.#F 134.#28. fundur. Búfjárhald o.fl., til 12:45:20| L gert 7 14:50
[prenta uppsett í dálka] 134. fundur, 127. lþ.

Búfjárhald o.fl., 2. umr.

Stjfrv., 338. mál (heildarlög). --- Þskj. 437, nál. 1383, brtt. 1384.

[12:27]

Frsm. landbn. (Drífa Hjartardóttir):


[12:31]

Þuríður Backman:


[12:38]

Frsm. landbn. (Drífa Hjartardóttir) (andsvar):


[12:38]

Þuríður Backman (andsvar):


[12:39]

Frsm. landbn. (Drífa Hjartardóttir) (andsvar):


[12:40]

Sigríður Jóhannesdóttir:


[12:44]

Karl V. Matthíasson: