Útbýting 127. þingi, 125. fundi 2002-04-22 20:02:01, gert 23 8:47

Almenn hegningarlög, 678. mál, þskj. 1310.

Almenn hegningarlög og refsiábyrgð lögaðila vegna mútugreiðslu til opinbers starfsmanns (hryðjuverk), 427. mál, þskj. 1309.

Aukinn réttur foreldra vegna veikinda barna, 239. mál, nál. heilbr.- og trn., þskj. 1350.

Átraskanir, 337. mál, nál. heilbr.- og trn., þskj. 1352.

Heildarstefna um uppbyggingu og rekstur meðferðarstofnana, 233. mál, nál. heilbr.- og trn., þskj. 1349.

Heilsuvernd í framhaldsskólum, 37. mál, nál. heilbr.- og trn., þskj. 1347.

Samstarf fagstétta í heilsugæsluþjónustu, 55. mál, nál. heilbr.- og trn., þskj. 1348.

Unglingamóttaka og getnaðarvarnir, 317. mál, nál. heilbr.- og trn., þskj. 1351.

Þjóðhagsstofnun o.fl., 709. mál, þskj. 1303.