Útbýting 127. þingi, 131. fundi 2002-04-27 13:00:02, gert 29 8:47

Skráning skipa, 285. mál, nál. 1. minni hluta samgn., þskj. 1398.

Stuðningur við frjáls félagasamtök á sviði umhverfis- og náttúruverndarmála, 728. mál, svar menntmrh., þskj. 1401.