Fjarvistarleyfi 127. þingi, 135. fundi 02., gert 3 8:17

Árni M. Mathiesen sjútvrh.,

Kolbrún Halldórsdóttir, 17. þm. Reykv.,

Ólafur Örn Haraldsson, 12. þm. Reykv.