2002-05-02 14:54:03# 127. lþ.#F 135.#11. fundur. Vegáætlun fyrir árin 2000--2004., til 18:00:40| L gert 3 8:17
[prenta uppsett í dálka] 135. fundur, 127. lþ.

Vegáætlun fyrir árin 2000--2004, síðari umr.

Stjtill., 680. mál. --- Þskj. 1096, nál. 1278 og 1428, brtt. 1279.

[14:54]

Frsm. meiri hluta samgn. (Guðmundur Hallvarðsson):


[14:58]

Frsm. 1. minni hluta samgn. (Jón Bjarnason):


[15:15]

Útbýting þingskjals:

[15:15]

Einar Oddur Kristjánsson:


[15:23]

Frsm. meiri hluta samgn. (Guðmundur Hallvarðsson) (andsvar):


[15:25]

Einar Oddur Kristjánsson (andsvar):


[15:26]

Frsm. meiri hluta samgn. (Guðmundur Hallvarðsson) (andsvar):


[15:28]

Einar Oddur Kristjánsson (andsvar):


[15:29]

Þuríður Backman:


[15:45]

Sigríður Ingvarsdóttir (andsvar):


[15:45]

Þuríður Backman (andsvar):


[15:46]

Sigríður Ingvarsdóttir (andsvar):


[15:48]

Kristján Pálsson:


[15:58]

Frsm. meiri hluta samgn. (Guðmundur Hallvarðsson) (andsvar):


[16:00]

Kristján Pálsson (andsvar):


[16:02]

Guðmundur Árni Stefánsson:


[16:29]

Kristján Pálsson (andsvar):


[16:31]

Guðmundur Árni Stefánsson (andsvar):


[16:33]

Kristján Pálsson (andsvar):


[16:35]

Guðmundur Árni Stefánsson (andsvar):


[16:38]

Jóhanna Sigurðardóttir:


[16:52]

Guðjón A. Kristjánsson:


[17:13]

Samgönguráðherra (Sturla Böðvarsson):


[17:44]

Guðmundur Árni Stefánsson (andsvar):


[17:46]

Samgönguráðherra (Sturla Böðvarsson) (andsvar):


[17:48]

Guðmundur Árni Stefánsson (andsvar):


[17:49]

Frsm. 1. minni hluta samgn. (Jón Bjarnason) (andsvar):


[17:52]

Jóhanna Sigurðardóttir (andsvar):


[17:54]

Samgönguráðherra (Sturla Böðvarsson) (andsvar):


[17:56]

Lúðvík Bergvinsson: