2002-05-02 18:17:14# 127. lþ.#F 135.#12. fundur. Hollustuhættir og mengunarvarnir., til 18:20:12| A gert 3 8:17
[prenta uppsett í dálka] 135. fundur, 127. lþ.

Hollustuhættir og mengunarvarnir, frh. 2. umr.

Stjfrv., 638. mál (starfsleyfi, hollustuvernd o.fl.). --- Þskj. 1018, nál. 1275, brtt. 1276.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:17]

1. gr. samþ. með 37 shlj. atkv.

2.--3. gr. samþ. með 37 shlj. atkv.

Brtt. 1276,1 samþ. með 38 shlj. atkv.

4. gr., svo breytt, samþ. með 36 shlj. atkv.

5.--6. gr. samþ. með 37 shlj. atkv.

Brtt. 1276,2 (7. gr. falli brott) samþ. með 37 shlj. atkv.

Brtt. 1276,3 (tvær nýjar greinar, verða 7.--8. gr.) samþ. með 39 shlj. atkv.

Brtt. 1276,4 samþ. með 41 shlj. atkv.

8. gr. (verður 9. gr.), svo breytt, samþ. með 40 shlj. atkv.

9. gr. (verður 10. gr.) samþ. með 40 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 41 shlj. atkv.