2002-05-02 23:24:57# 127. lþ.#F 135.#17. fundur. Brottfall lagaákvæða um héraðslækna o.fl., til 23:39:43| L gert 3 8:17
[prenta uppsett í dálka] 135. fundur, 127. lþ.

Brottfall lagaákvæða um héraðslækna o.fl., 2. umr.

Stjfrv., 564. mál. --- Þskj. 884, nál. 1250 og 1359, brtt. 1360.

[23:25]

Frsm. meiri hluta heilbr.- og trn. (Jónína Bjartmarz):


[23:27]

Frsm. minni hluta heilbr.- og trn. (Þuríður Backman):


[23:35]

Margrét Frímannsdóttir: