2002-05-02 23:39:59# 127. lþ.#F 135.#26. fundur. Forvarnir gegn krabbameinssjúkdómum í meltingarvegi., til 23:47:00| L gert 3 8:17
[prenta uppsett í dálka] 135. fundur, 127. lþ.

Forvarnir gegn krabbameinssjúkdómum í meltingarvegi, síðari umr.

Þáltill. ÁRÁ o.fl., 44. mál. --- Þskj. 44, nál. 1374.

[23:40]

Frsm. heilbr.- og trn. (Jónína Bjartmarz):


[23:42]

Margrét Frímannsdóttir:


[23:45]

Þuríður Backman: