2002-05-03 03:10:03# 127. lþ.#F 135.#24. fundur. Stjórn fiskveiða., til 04:56:27| L gert 3 8:17
[prenta uppsett í dálka] 135. fundur, 127. lþ.

Stjórn fiskveiða, frh. 3. umr.

Stjfrv., 562. mál (veiðigjald o.fl.). --- Þskj. 1362, brtt. 1404.

[03:10]

Frsm. 1. minni hluta sjútvn. (Jóhann Ársælsson) (frh.):


[03:27]

Frsm. 2. minni hluta sjútvn. (Guðjón A. Kristjánsson):


[04:45]

Frsm. meiri hluta sjútvn. (Einar K. Guðfinnsson) (andsvar):


[04:48]

Árni Steinar Jóhannsson:


[04:54]

Karl V. Matthíasson: