2002-05-03 14:58:27# 127. lþ.#F 137.#10. fundur. Verslunaratvinna., til 15:00:04| A gert 4 15:0
[prenta uppsett í dálka] 137. fundur, 127. lþ.

Verslunaratvinna, frh. 2. umr.

Stjfrv., 607. mál (fylgiréttargjald, bifreiðasölur). --- Þskj. 954, nál. 1408, brtt. 1409.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:58]

1. gr. samþ. með 50 shlj. atkv.

2.--7. gr. samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 1409,1 samþ. með 50 shlj. atkv.

8. gr., svo breytt, samþ. með 50 shlj. atkv.

Brtt. 1409,2 samþ. með 49 shlj. atkv.

9. gr., svo breytt, samþ. með 47 shlj. atkv.

10.--11. gr. samþ. með 51 shlj. atkv.

Brtt. 1409,3 (nýtt ákvæði til brb.) samþ. með 50 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 50 shlj. atkv.