Útbýting 127. þingi, 135. fundi 2002-05-02 20:17:22, gert 3 8:17

Frestun á fundum Alþingis, 741. mál, stjtill. (forsrh.), þskj. 1466.