Fjarvistarleyfi 127. þingi, 9. fundi 11., gert 16 14:16

Gísli S. Einarsson, 5. þm. Vesturl.,

Kolbrún Halldórsdóttir, 17. þm. Reykv.,

Sigríður Jóhannesdóttir, 9. þm. Reykn.