2001-10-15 15:04:06# 127. lþ.#F 10.#1. fundur. Rafræn eignarskráning verðbréfa., til 15:04:35| A gert 16 9:49
[prenta uppsett í dálka] 10. fundur, 127. lþ.

Rafræn eignarskráning verðbréfa, frh. 1. umr.

Stjfrv., 132. mál. --- Þskj. 132.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:04]

Frv. vísað til 2. umr. með 47 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.