2001-10-18 18:17:29# 127. lþ.#F 15.#9. fundur. Átak til að lengja ferðaþjónustutímann., til 19:24:00| L gert 19 8:38
[prenta uppsett í dálka] 15. fundur, 127. lþ.

Átak til að lengja ferðaþjónustutímann, fyrri umr.

Þáltill. KVM o.fl., 139. mál. --- Þskj. 139.

[18:17]

Flm. (Karl V. Matthíasson):


[18:32]

Sigríður Jóhannesdóttir:


[18:39]

Össur Skarphéðinsson:


[18:47]

Örlygur Hnefill Jónsson:


[18:50]

Jónas Hallgrímsson:


[18:57]

Össur Skarphéðinsson (andsvar):


[19:00]

Jónas Hallgrímsson (andsvar):


[19:01]

Össur Skarphéðinsson (andsvar):


[19:03]

Jónas Hallgrímsson (andsvar):


[19:04]

Útbýting þingskjals:

[19:05]

Forseti (Guðmundur Árni Stefánsson):


[19:05]

Árni Steinar Jóhannsson:


[19:12]

Ásta R. Jóhannesdóttir:


[19:19]

Flm. (Karl V. Matthíasson):