2001-10-30 15:31:01# 127. lþ.#F 16.#10. fundur. Áfangaskýrsla um nýtingu vatnsafls og jarðvarma., til 16:38:12| L gert 31 8:24
[prenta uppsett í dálka] 16. fundur, 127. lþ.

Áfangaskýrsla um nýtingu vatnsafls og jarðvarma, fyrri umr.

Þáltill. JÁ og ÞSveinb, 9. mál. --- Þskj. 9.

[15:31]

Flm. (Jóhann Ársælsson):


[15:46]

Útbýting þingskjala:

[15:47]

Iðnaðarráðherra (Valgerður Sverrisdóttir):


[15:53]

Flm. (Jóhann Ársælsson) (andsvar):


[15:54]

Iðnaðarráðherra (Valgerður Sverrisdóttir) (andsvar):


[15:56]

Flm. (Jóhann Ársælsson) (andsvar):


[15:58]

Iðnaðarráðherra (Valgerður Sverrisdóttir) (andsvar):


[16:00]

Árni Steinar Jóhannsson (andsvar):


[16:02]

Iðnaðarráðherra (Valgerður Sverrisdóttir) (andsvar):


[16:04]

Árni Steinar Jóhannsson (andsvar):


[16:07]

Iðnaðarráðherra (Valgerður Sverrisdóttir) (andsvar):


[16:09]

Þuríður Backman:


[16:18]

Þórunn Sveinbjarnardóttir:


[16:24]

Árni Steinar Jóhannsson:


[16:31]

Flm. (Jóhann Ársælsson):