2001-10-31 13:59:57# 127. lþ.#F 17.#4. fundur. Landsdómur., til 14:00:22| A gert 31 14:16
[prenta uppsett í dálka] 17. fundur, 127. lþ.

Landsdómur, frh. fyrri umr.

Þáltill. JóhS o.fl., 12. mál. --- Þskj. 12.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:00]

Till. vísað til síðari umr. með 34 shlj. atkv.

Till. vísað til allshn. án atkvgr.