2001-10-31 14:00:24# 127. lþ.#F 17.#5. fundur. Ráðherraábyrgð., til 14:00:51| A gert 31 14:16
[prenta uppsett í dálka] 17. fundur, 127. lþ.

Ráðherraábyrgð, frh. fyrri umr.

Þáltill. JóhS o.fl., 15. mál. --- Þskj. 15.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:00]

Till. vísað til síðari umr. með 35 shlj. atkv.

Till. vísað til allshn. án atkvgr.